Kinnistute ostmine;

Raieõiguse ostmine;

Kasvava metsa ülestöötlemine;

Kasvava võsa ostmine;

Võsagiljotiiniga võsalõikus;

Hooldusniitmine;

Kopatööd;

Jõulukuused;

Küttepuud.